E-Star - Cégtörténet
Cégtörténet

A társaság alapítása, tevékenysége, céljai

Az E-Star Alternatív Nyrt. (korábban RFV Nyrt) egy olyan komplex energiahatékonyság javító projekteket megvalósító alternatív energiavállalat, amely hagyományos és megújuló energiaforrások optimális alkalmazásával, technológia- és beszállító-független módon, saját finanszírozással le is bonyolítja a fejlesztéseket.

• Az E-Star Alternatív Nyrt-t két hazai magánbefektető, Soós Csaba és Makra József alapította 2000-ben. Mindketten lehetőséget láttak abban, hogy egy dinamikusan fejlődő szektorban, hosszú távú, szakmailag kiemelkedően igényes projekteket valósítsanak meg.
• Alapítása óta az E-Star arra összpontosította a fő tevékenységét, hogy szolgáltatásai révén ügyfelei jelentős energiát, következésképpen jelentős kiadást és károsanyag-kibocsátást takaríthassanak meg.
• Az E-Star 2009-re már 32 hőenergia és 12 közvilágítási projektet valósított meg, és 231 intézményben épített ki és üzemeltet hatékony hőenergia ellátási rendszereket. 2010-ben a megvalósított projektek száma már meghaladta az 50-et.
• Az E-Star Alternatív Nyrt. működésének első éveiben, mint az egyik első hazai valódi ESCO-cég (Energy Saving Company, azaz energia megtakarítást megvalósító vállalkozás), általában rövid futamidejű projektekre szerződött fűtéskorszerűsítés és köz és beltéri világításkorszerűsítés területén.
• A Társaság üzletpolitikájának és fejlesztéseinek köszönhetően ma már hosszú távú üzemeltetési szerződéseket köt és egyre nagyobb lélekszámú települések, városok hő és közvilágítási problémáinak megoldását vállalja Magyarországon és külföldön.
• Az E-Star Alternatív Nyrt. üzleti ügyfeleinek túlnyomó többsége önkormányzat és önkormányzati intézmény, de fontos partnerünk a távhőszolgáltatásban a lakosság, illetve más állami és egyházi intézmények, társasházak és magánvállalkozások is.

A társaság önkormányzatok, települések, intézmények elavult, sokszor veszteségesen üzemelő helyi távfűtési rendszereinek és szolgáltatásainak korszerűsítését és üzemeltetését oldja meg.. Az E-Star szakemberei a beruházásoknál alkalmazott technológiák kiválasztásakor figyelembe veszik a helyi adottságokat és lehetőség szerint élnek az alternatív és fenntartható energiaforrások alkalmazásával is.

2000 - Az E-Star alapítása (RFV Nyrt néven), ESCO üzletpolitikai koncepció megvalósítás
2005 - Gyors növekedés, több mint 20 hőszolgáltatási és közvilágítási ügyfél
2007 - Elsődleges részvénykibocsátás, Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetés
2009 - 4 millió euró értékű, 400 000 darabos másodlagos részvénykibocsátás,
38 százalékra emelkedik a közkéz hányad
Első külföldi projekt, Románia: Gyergyószentmiklós
2010 - Stratégia négy pillére: gyorsuló nemzetközi növekedés, megújuló belső vállalati szervezet-felépítés és folyamatok, fenntartható energiaforrások fokozott kiaknázása, bővülő és diverzifikálódó banki finanszírozói kör
A vállalat megnyeri három romániai város (Gyergyószentmiklós, Zilah és Marosvásárhely) távhő-rendszerének korszerűsítését és üzemeltetését
2011- új középtávú stratégia (2011-2015)
Névváltoztatás: RFV Nyrt.-ről E-Star Alternatív Nyrt-re
Új, modern, letisztult arculat kialakítása
Az E-Star részvényeit bevezetik a Varsói Értéktőzsdére (párhuzamos kereskedés)
EETEK akvizíció


Tőzsdei jelenlét
Az E-Star Nyrt. törzsrészvényeit 2007. május 29-én vezették be a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT), majd 2009 júliusában újabb nyilvános, másodlagos részvénykibocsátással további, mintegy 4 millió euró értékű, összesen 400.000 darab törzsrészvényt hoztak forgalomba. A tranzakcióval a közkézhányad közel 38%-ra nőtt, jelenleg 47% közelében van. Az E-Star részvények 2010. októbertől tagjai a BUX kosárnak. 2009-ben a sikeres részvénykibocsátásért az E-Star-nak ítélték a "BÉT tőzsde csapata" díjat, amely minden évben a legegyedibb tőzsdei tranzakciót illeti meg. 2010-ben vállalatunk elnyerte a legnagyobb részvényárfolyam emelkedést elért vállalat tőzsdei díját is.Az ezredfordulón alapított E-Star Nyrt. gyors és dinamikus fejlődéssel meghatározó piaci szereplővé vált itthon és egyre inkább azzá válik a régió országaiban. A Társaságot alapító magánszemélyek a 2007-es Budapesti Értéktőzsdére történő részvénybevezetéssel és közel 10 év munkájának eredményével megalapozták az E-Star Alternatív Nyrt. hosszú távú iparági sikerességét biztosító cégstratégiát és üzletpolitikát. 2011-ben az E-Star részvényeket párhuzamos kereskedéssel bevezették a Varsói Értéktőzsdére is, amely a nemzetközi befektetők elérésének további platformjává vált.

Nemzetközi terjeszkedés
Stratégiánk céltudatosan fókuszál a regionális növekedésre. Alternatív energia cégként piacvezető pozíciókat kívánunk kiépíteni a kelet-közép-európai térségben, ahol az energiahatékonyság és energiabiztonság növelése prioritást élvez.

2009 alapvető fordulatot hozott a Társaság terjeszkedésében is, ebben az évben szerzi meg az első nemzetközi projektet az E-Star Romániában, Gyergyószentmiklóson. A romániai piacon dinamikus növekedésről számolhatunk be. Első, Gyergyószentmiklóson kezdett projektünk referenciaként szolgált ahhoz, hogy 2010-ben újabb jelentős eredményeket érjünk el. 2010-ben további két romániai város, Zilah és Marosvásárhely távfűtési rendszerének korszerűsítésére és a hosszútávú távhőszolgáltatásra kiírt pályázatát nyertük meg. 2010 decemberétől már mindhárom romániai városban társaságunk biztosítja a minőségi és megbízható a távhőellátást.

Amellett, hogy további magyarországi projekteket is megkívánunk valósítani, elsődleges célunk a nemzetközi, regionális terjeszkedésből fakadó növekedés folytatása. 2011-ben a lengyelországi EETEK cég akvizíciójával beléptünk a lengyel energiapiacra, Romániában pedig szeretnénk a Kárpátokon túli területeken is megjelenni. Emellett célunk, hogy 2015-ig a közép-kelet európai régió 5 országában működő vállalattá váljunk.

Piaci környezet
Az energiakorszerűsítő beruházásokkal kapcsolatos igények folyamatos növekedése és a megújuló energiák hasznosításának növekvő EU-s és társadalmi igénye olyan erőteret hoznak létre, amelyek megalapozzák a társaság folyamatos növekedését.

A magyar ESCO piac jóval fejlettebb és nagyobb, mint a környező közép-kelet-európai országokban, de sok más nyugat-európai ország piacát is megelőzi. Továbbra is kevés a valóban technológia- és beszállító független ESCO cégek száma, ami kitüntetett szerepet biztosít az E-Star-nak.

A 2004-ben csatlakozó EU-tagállamok többségében a közintézmények műszaki színvonala általában elmarad a hazánkban tapasztalhatótól is, így a valóban elavult technológia helyett a beépítendő, a jelenlegi legkorszerűbb technikai színvonalat képviselő berendezések jelentős energia-megtakarítást képesek elérni. Ez nagyobb beruházásokat tesz lehetővé és a beruházó számára jobb megtérülést eredményez.

A régiós országok önkormányzatai a magyar önkormányzatoknál is erősebben alulfinanszírozottak, ezzel teret biztosítva az olyan korszerűsítéseknek, melyek önerőt nem igényelnek.